Media Detail 19 Dec 18

सिटिजन बाल भविष्य जीवन बीमा योजना

यस योजनाले अभिभावकलाई आफ्नो बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको लागि सोचे जस्तो उच्च शिक्षा हासिल तथा व्यवसायिक पेशा शुरुवात गराउन एवम् भैपरि आउने अन्य खर्च टार्नका निमित्त आवश्यक रकमको सजिलै सँग व्यवस्था गर्न मद्दत गर्दछ । यस योजना अन्तर्गत अभिभावक र बच्चा दुवै जनाको जोखिम बहन प्रस्तावक र बीमितको रुपमा गरिन्छ ।

बीमा योजनाका विशेषताहरु:
बीमित……………………………………………………………..: बच्चा
प्रस्तावक…………………………………………………………..: माता/ पिता
न्यूनतम बीमा अवधि…………………………………………….: १० वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि…………………………………………: २५ वर्ष
बीमितको प्रवेश उमेर……………………………………………: जन्मेको दिन देखि १५ वर्ष सम्म
बीमितको बीमा समाप्ति अधिकतम उमेर……………………: २५ वर्ष
प्रस्तावकको प्रवेश उमेर………………………………………..: २१ वर्ष देखि ५५ वर्ष सम्म
प्रस्तावकको बीमा समाप्ति अधिकतम उमेर………………..: ७० वर्ष
बीमितको न्यूनतम बीमाङ्क रकम………………………………: रु. ५०,०००/– (पचास हजार)
बीमितको अधिकतम बीमाङ्क रकम…………………………..: रु. ५०,००,०००/– (पचास लाख)
प्रस्तावकको न्यूनतम बीमाङ्क रकम……………………………: रु. ५०,०००/– (पचास हजार)
प्रस्तावकको अधिकतम बीमाङ्क रकम………………………..: रु. १०,००,०००/– (दश लाख)
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका……………………………………..: एकल, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक

बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमा शुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिने छ:
बीमाङ्क रकम                                                                  प्रदान गरिने छुट (प्रति हजारमा)
रु.३,००,००१/– देखि रु.५,००,०००/– सम्म                                 रु.१/–
रु.५,००,०००/– भन्दा माथि                                                     रु.२/–

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्क थप/छुट प्रदान गरिनेछ:

 • बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा                        : २ प्रतिशत छुट
 • अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा                : १ प्रतिशत छुट
 • त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा                     : कुनै थप/ छुट छैन
 • एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा                          : कुनै थप/ छुट छैन

यस योजना अन्र्तगत जोखिम प्रारम्भ हुने अवस्थाहरु:
प्रस्तावकको हकमा बीमा प्रारम्भ मिति देखि जोखिम बहन प्रारम्भ हुन्छ भने बीमित (बच्चा) को हकमा बीमा प्रारम्भ मितिले दुई वर्ष वा बीमितको उमेर ६ वर्ष पुगेकोे मिति पछिको बीमाकोे वार्षिकोत्सव मिति मध्ये जुन मिति पछि हुन्छ सो मिति देखि मात्र जोखिम प्रारम्भ हुन्छ।

बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिइने अवस्थाहरु:

(क) बीमित (बच्चा) को हकमा बीमालाभ भुक्तानीः

 • चालु बीमालेख अन्तर्गत बीमालेखको अवधिसम्म बीमित जीवित रहेमा सो मितिमा बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको वोनस रकम बीमितलाई एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।
 • चालु बीमालेख अन्तर्गत बीमितको जोखिम बहन प्रारम्भ हुने मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा यस बीमालेख अन्तर्गत बीमकलाई भुक्तानी गरिएको बीमाशुल्क (प्रस्तावकको जोखिम बहन गरेको लगायत अन्य पूरक करारको बीमाशुल्क बाहेक) मा वार्षिक तीन प्रतिशत साधारण ब्याज सहित एकमुष्ठ रकम प्रस्तावकलाई भुक्तानी गरिनेछ ।
 • चालु बीमालेखको जोखिम बहन प्रारम्भ मिति पछि बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनस प्रस्तावकलाई एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।

(ख) प्रस्तावक (माता/पिता) को हकमाः

 • चालु बीमालेखको बीमा अवधि भित्र प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा दुर्घटनाको कारणबाट स्थायी पूर्ण अशक्तता वा अगंभंग भई भविष्यमा कुनै पेशा वा व्यवसाय गरी आय आर्जन गर्न असक्षम भएमा रु.१०,००,०००/– (दश लाख) मा नबढ्ने गरी मूल बीमालेखको बीमाङ्क रकम बराबरको रकम भुक्तानी गरिनेछ ।
 • चालु बीमालेखको बीमा अवधि भित्र प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा दुर्घटनाको कारणबाट स्थायी पूर्ण अशक्तता वा अगंभंग भई भविष्यमा कुनै पेशा वा व्यवसाय गरी आय आर्जन गर्न असक्षम भएको मिति पछि यस बीमालेख अन्तर्गत तिर्नुपर्ने बीमाशुल्क छुट/मिनाहा हुनेछ र अवधि समाप्तिमा प्रक्रिया अनुसार बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको वोनस बीमितलाई एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।

ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत मासिक आय लाभ भुक्तानी दिइने अवस्थाहरु:

चालु बीमालेख अन्तर्गत बीमालेखमा पुष्टि गरिएको अवधि भित्र प्रस्तावकको कुनै कारणले मृत्यु भएमा वा दुर्घटनाको कारणबाट स्थायी पूर्ण अशक्तता वा अगंभंग भई भविष्यमा कुनै पेशा वा व्यवसाय गरी आय आर्जन गर्न असक्षम भएमा देहाय बमोजिमको मासिक आय सुविधा प्रदान गरिनेछ:

 • बीमाङ्क रकम रु. ५,००,०००/– भन्दा बढी भएमा बीमालेखको अवधि सम्म बीमाङ्क रकमको १ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा बीमितलाई भुक्तानी गरिनेछ ।
 • बीमाङ्क रकम रु.५,००,०००/– सम्म भएमा प्रस्तावकले रोजेको अनुरुप बीमालेखको अवधि सम्म बीमाङ्क रकमको १%, १.५%, २% वा ३% रकम मासिक रुपमा बीमितलाई भुक्तानी गरिनेछ । तर यो सुविधा मासिक अधिकतम रु. ५,०००/– सम्म सिमित रहनेछ ।

ऐच्छिक सुविधाहरु:
यस बीमा योजनामा थप बीमाशुल्क भुक्तानी गरी देहाय बमोजिमका ऐच्छिक सुविधाहरु पनि लिन सकिन्छ:

 • मासिक आय लाभ
 • घातक रोग सुरक्षा सुविधा
 • काजक्रिया खर्च सुविधा

अतिरिक्त सुविधा तथा लाभहरु:

(क) दुई वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी पश्चात बीमालेख कर्जा लिन सकिनेछ, तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानीको हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात् बीमालेख कर्जा लिन सकिने ।
(ख) दुई वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी पश्चात स्वतः बीमाशुल्क ऋण सुविधा छनौट गरेको अवस्थामा कथमकदाचित बीमाशुल्क भुक्तानी नभएपनि निश्चित अवधिसम्म जोखिम बहन भईरहने ।

सिटिजन सामूहिक म्यादी बीमा योजना

सिटिजन सामूहिक म्यादी बीमा योजना एक....

सिटिजन सामूहिक म्यादी जीवन बीमा योजना

सिटिजन सामूहिक म्यादी जीवन बीमा....

सिटिजन घातक रोग सुरक्षा सुविधा

समयसँगै हाम्रो बदलिँदो खान पान,....

सिटिजन शुभारम्भ बीमा योजना

सिटिजन शुभारम्भ जीवन बीमा योजनामा....

सिटिजन अग्रीम भुक्तानी बीमा योजना

सिटिजन अग्रीम भुक्तानी बीमा योजनाले....

सिटिजन जीवन सारथी योजना

सावधिक, अग्रीम भुक्तानी तथा आजीवन....

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा

वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश जाने....

सिटिजन अग्रिम भुक्तानी बीमा योजना

सिटिजन अग्रीम भुक्तानी बीमा योजनाले....

सिटिजन जीवन सारथी योजना

सावधिक, अग्रीम भुक्तानी तथा आजीवन....

सिटिजन बाल भविष्य जीवन बीमा योजना

यस योजनाले अभिभावकलाई आफ्नो....